Шарав овогтой Чоймаа

Монгол хэл, утга зохиолын багш, судлагч Шинжлэх ухааны доктор, профессор
МУИС, МХСС, Эх бичиг-Алтай судлалын тэнхимийн багш
1976-1980 МУИС, Хэл бичгийн факультетад багш
1980-1983 Герман улс, Берлин, Хумбольдтын их сургуульд зочин профессор
1983-1989 МУИС, Хэл бичгийн факультетад багш
1989-1992 Монгол хэл шинжлэлийн тэнхимийн эрхлэгч
1992-1995 Герман улс, Берлин, Хумбольдтын их сургуульд зочин профессор
1996-2000 Эх бичиг-Алтай судлалын тэнхимийн эрхлэгч
2000-одоо МУИС-ийн эх бичиг-Алтай судлалын тэнхимийн багш
1992 Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан
1997 Соёлын тэргүүний ажилтан
1998 Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
2002 Гавьяат багш
2004 МУ-ын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит "Шилдэг сурах бичиг өргөмжлөл"
2006 МУ-ын Төрийн шагнал
Түүхэн хэл шинжлэл
Монгол хэл шинжлэл
Сурвалж судлал
Эх бичиг судлал

Нийтлэлүүд

by