ХӨГЖЛИЙН ТАНХИМ ТББ

Үзсэн: 1209 / 2014.03.06

Хөгжлийн танхим ТББ нь 2011 онд байгуулагдсан. Эх түүхээ судалж мэдэх, геополетик, хувь хүний хөгжил гэсэн гурван чиглэлийг гол болгодог. 

by