шинэ нийтлэл

  • ТҮҮХЭН ГАЗАР НУТГААР-2

    Айл Харгана. (Одоо Гурван жаргалант гэх болсон) хөндийд ирж, хүрлийн үеийн хөшөө дурсгал хэрэгсүүр, буган хөшөөнүүдийг үзэж танилцав. Энд 2006 ...

    Үзсэн: 1330 / 2014.11.05 Дэлгэрэнгүй »
  • ТҮҮХЭН ГАЗАР НУТГААР-1

    "Эзэнт гүрний туульс" багийнхан 2013 оны 12 сард Цоорхаг зорив. Цоорха хэмээх газар нь "Монголын нууц товчоо"-ны 265- зүйлд дурьдагддаг ...

    Үзсэн: 1236 / 2014.01.08 Дэлгэрэнгүй »
by