БИДНИЙ ТУХАЙ

Жак Уэтерфорд сан нь 2010 оны 8 дугаар сарын 9-нд Монгол, АНУ-ын түүх судлаач, сонирхогч иргэдийн санаачилгаар Монголын түүх судлалыг хөгжүүлэх зорилготой байгуулагдсан олон нийтэд нээлттэй, ашгийн бус байгууллага юм.

  • Монголын түүхийг үнэн зөвөөр дэлхий дахинд сурталчлах
  • Монголын залуу түүхчдийг дэмжих, судалгааны арга зүйг хөгжүүлэх
  • Олон нийтэд Монголын түүхийн үнэн зөв мэдээлийг хүргэж, Монгол бахархалыг хөгжүүлэх

Сангийн зорилт:

             Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд иргэд олон нийт, эрдэмтэд судлаачид болон залуу үеийнхэнтэй хамтран ажиллаж, үнэн зөв түүхийг сурталчлах бүхий л үйл ажиллагааг идэвхтэй зохион байгуулах, мөн оролцох. Эрдэмтэн судлаачидтай хамтран ажиллах, судалгаа хийх, дэмжих

by